ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

Մրցանակներ 2017

 • ANSEF 2017 - Հովհաննես Արսետակեսյան (Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող, ասպիրանտ)
  Development of in vitro model of cardiotoxicity of Macrovipera lebetina obtusa crude venom on the structure and function of cardiomyocytes and cardiac fibroblasts
 • ANSEF 2017 - Արսեն Քիշմիրյան (Թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, գիտաշխատող, ասպիրանտ)
  Immunohistochemical investigation of snake toxins effect on neuromuscular junction
 • ANSEF 2017 - Աշոտ Մելթոնյան (Թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա)
  Surface acoustic waves-based molecular recognition of a collagen receptor on human erythrocytes
 • Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2016 (Գիտության պետական կոմիտե) - Գևորգ Ղուկասյան (Թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող, ասպիրանտ)

Ինստիտուտում իրականցվող նախագծեր

 • Նյարդային համակարգի ինտեգրատիվ, պլաստիկական հատկությունների և վեգետատիվ ֆունկցիաների կենտրոնական կարգավորման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը
 • Հեռահար ազդեցությամբ էլեկտրասրտագրիչների ներդրումը Հայաստանում (Ռաֆիկ Սարգսյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի և օբտուստատինի հակաուռուցքային ազդեցության ուսումնասիրությունը (Նարինե Ղազարյան)
 • Macrovipera lebetina obtusa (MLO) թույնի նեյրոպաշտպանիչ ազդեցությունը Ալցհայմերի հիվանդության Aβ25-35 մոդելի վրա. Տեսությունից դեպի փորձ (Նարինե Ղազարյան)
 • a
 • Macrovipera lebetina obtusa գյուրզայի թույնի А2 ֆոսֆոլիպազների և դեզինտեգրինների մեմբրանոթրոպ հատկությունները (պայմանագիր ՀՌ-13, Նաիրա Այվազյան)
 • Անդրկովկասյան գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtuse) և հայկական իժի (Montivipera raddei) թույնի դեզինտեգրինների անգիոստատիկ ակտիվությունը փորձարարական մելանոմայի աճի ժամանակ (Նաիրա Այվազյան).
 • Անդրկովկասի բույսերի բազմազանության պահպանության կատարելագործման մեխանիզմները (Նաիրա Այվազյան)
 • ARMAZEG: Հեռահար ուսուցում. շարունակական կրթության զարգացման եղանակները Անդրկովկասյան տարածաշրջանում (Նաիրա Այվազյան)