ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հարթ մկանների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Նաիրա
Հունանյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

naira_hunanyan@yahoo.com

Ռոզա
Չիբուխչյան

Կրտսեր գիտաշխատող,
ասպիրանտ

rossaeev@gmail.com

Տաթևիկ
Փիլիպոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

tatevikpiliposyan@gmail.com

Արուսյակ
Մկրտչյան

Կրտսեր գիտաշխատող

arus.mkrtchyan90@gmail.com

Հերմինե Մկրտչյան

Լաբորանտ

hermine.mkrtchyan@mail.ru