ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Թունաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Գայանե
Կիրակոսյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

gkirakosyan@physiol.sci.am

Հասմիկ
Թադևոսյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Նաիրա
Զաքարյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Նարինե
Ղազարյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Արամ Բարսեղյան

Ինժեներ

 

Արսեն
Քիշմիրյան

Գիտաշխատող,
ասպիրանտ

 

Լուսինե
Ղուլիկյան

Կրտսեր գիտաշխատող
ասպիրանտ

 

Գևորգ
Ղուկասյան

Կրտսեր գիտաշխատող
ասպիրանտ

 

Սոսե Պետրոսյան

լաբորանտ