ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ

 

Ծառայություններ

Հոգեֆիզիոլոգիական փորձագիտական ստուգումներ պոլիգրաֆի կիրառմամբ Երեքգծային լազերային սկանավորող կոնֆոկալ մանրադիտակ

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ. Օրբելու անվան Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի Հոգեֆիզիոլոգիայի լաբորատորիան անցկացնում է ՀՀ պետական, խոշոր և միջին ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների անկախ կադրային աուդիտ և կադրային մարտավարության հոգեբանական անվտանգության ապահովում: Այն կատարվում է բազմաֆունկցիոնալ, մասնագիտական համակարգչային պոլիգրաֆի (ստի դետեկտորի) կիրառմամբ՝ ստի գործիքային փաստաթղթման մեթոդով: Կարդալ ավելին...

The Leica TCS SPE is a true confocal microscope system for entry-level areas. The system was designed for confocal recording (laser scanning images) of fluorescence-marked living and fixed specimens as well as for quantitative measurements in the area of life science.Read more...