ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Պաշտոն
Ղազարյան Նարինե Ա. կ.գ.թ. Խորհրդի նախագահ
Մելտոնյան Աշոտ Վ․ Խորհրդի անդամ
Ավագյան Արև Ա. Խորհրդի անդամ
Մարգարյան Աննա Վ. Խորհրդի անդամ
Գրիգորյան Մարիամ Լ. Խորհրդի անդամ
Դարբինյան Լիլիթ Վ. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սիմոնյան Կարեն Վ. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Ռիմա Ա. Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Լիլիթ Գ. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Լորիկյան Անի Գ․ Խորհրդի անդամ
Թումանյան Անուշ Ա. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Խաչատրյան Վահագն Պ․ Խորհրդի անդամ
Անտոնյան Իննա Վ. Խորհրդի անդամ
Մկրտչյան Արուսյակ Վ. Խորհրդի անդամ
Չիբուխչյան Ռոզա Գ. Խորհրդի անդամ
Փիլիփոսյան Տաթևիկ Ա. Խորհրդի անդամ
Դանիելյան Իրինա Ա. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Դարբինյան Աննա Ա. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Քոշատաշյան Հասմիկ Ռ. Խորհրդի անդամ
Մարգարյան Հռիփսիմե Ա․ Խորհրդի անդամ
Լիլյա Մուշեղի Պ․ Խորհրդի անդամ
Ղուլիկյան Լուսինե Ա. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Քիշմիրյան Արսեն Վ. Խորհրդի անդամ
Ղուկասյան Գեվորգ Վ. Խորհրդի անդամ
Պետրոսյան Սոսե Ս. Խորհրդի անդամ
Գրիգորյան Վահան Ս. Խորհրդի անդամ
Քերյան Անդրանիկ Գ. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Արեստակեսյան Հովհաննես Վ. կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սարգսյան Հարություն Հ. Խորհրդի անդամ
Պողոսյան Արփինե Ա. Խորհրդի անդամ