ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Լ.Ա.Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի
Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Պաշտոն
Դարբինյան Աննա Աշոտի  կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ղուլիկյան Լուսինե Ալմիրի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Քիշմիրյան Արսեն Վլադիկի Խորհրդի անդամ
Քոշատաշյան Հասմիկ Ռազմիկի Խորհրդի անդամ
Փիլիպոսյան Տաթևիկ Արտավազդի Խորհրդի անդամ
Սարգսյան Վահրամ Ռաֆիկի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Դարբինյան Լիլիթ կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սիմոնյան Կարեն Վազգենի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Սարգսյան Հարություն կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ստեփանյան Հարություն Յուրիի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Թումանյան Անուշ Արզանի կ․գ․թ․ Խորհրդի անդամ
Զաքարյան Նաիրա Ալբերտի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ավագյան Արև Արմենի Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Լիլիթ Գագիկի Խորհրդի անդամ
Մարգարյան Աննա Վազգենի Խորհրդի անդամ
Չիբուխչյան Ռոզա Գարուշի Խորհրդի անդամ
Մկրտչյան Արուսյակ Վաչիկի Խորհրդի անդամ
Խաչատրյան Վահագն Պերճի Խորհրդի անդամ
Գրիգորյան Վահան Սուրենի Խորհրդի անդամ
Քերյան Անդրանիկ Գեղամի կ.գ.թ. Խորհրդի անդամ
Ավետիսյան Ռիմա Ավետիսի Խորհրդի անդամ
Լորիկյան Անի Խորհրդի անդամ

Խորհրդի նախագահ` Նարինե Ալբերտի Ղազարյան
էլ.փոստ: ghazaryan-n@rambler.ru