ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Նյարդաներզատական փոխհարաբերությունների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Խաչատուր
Նահապետյան

Առաջ. գիտաշխատող,
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն
Սիմոնյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Քրիստինա
Նեբոգովա

Դոցենտ,
գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Արմինե Իսոյան

Կրտսեր գիտաշխատող
կ․գ․թ․

 

Լիլիթ Ավետիսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Անի Լորիկյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Աստղիկ Ավետիսյան

Լաբորանտ

 

Ռիմա Ավետիսյան

Լաբորանտ