ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Նյարդաներզատական փոխհարաբերությունների լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

Խաչատուր
Նահապետյան

Առաջ. գիտաշխատող,
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն
Սիմոնյան

Ավագ գիտաշխատող, կ.գ.թ.

karensimonyan86@gmail.com

Արմինե Իսոյան

Կրտսեր գիտաշխատող
կ․գ․թ․

isoyanarmin@gmail.com

Լիլիթ Ավետիսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

lilitavetisyan23@mail.ru

Անի Լորիկյան

Կրտսեր գիտաշխատող

anilori@yandex.ru

Ռիմա Ավետիսյան

Լաբորանտ

rimaavetisyan@mail.ru