ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հյուսվածքաքիմիայի և էլեկտրոնային մանրադիտակման լաբորատորիա

 

Օֆիկ
Նազարյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Մարգարիտա
Դանիելյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

 

Վահագն
Խաչատրյան

Կրտսեր գիտաշխատող, ասպիրանտ

 

Քրիստինե
Կարապետյան

Կրտսեր գիտաշխատող

 

Իննա Անտոնյան

Լաբորանտ