ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Հյուսվածքաքիմիայի և էլեկտրոնային մանրադիտակման լաբորատորիա

 

Օֆիկ
Նազարյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

Մարգարիտա
Դանիելյան

Գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

margaritadanielyan@rambler.ru

Վահագն
Խաչատրյան

Կրտսեր գիտաշխատող, ասպիրանտ

vahagnkhachatryan.doc@gmail.com

Քրիստինե
Կարապետյան

Կրտսեր գիտաշխատող

karapetyanchristine@gmail.com

Իննա Անտոնյան

Լաբորանտ

antonyan.inna@mail.ru