ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Անդրանիկ
Քերյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

andkeryan@yahoo.com

Հարություն
Սարգսյան

կրտսեր գիտաշխատող

harutsarg1984@gmail.com

Վահան Գրիգորյան

կրտսեր գիտաշխատող

vsgrigorian@gmail.com

Գոհարիկ Սևոյան

լաբորանտ

gohar.sevoyan.93@mail.ru

Նարեկ Չիլինգարյան

լաբորանտ

narek.ch@gmail.com