ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Իմունոլոգիայի և հյուսվածքային ճարտարագիտության լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Արմինե
Սավայան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

Անդրանիկ
Քերյան

Գիտաշխատող, կ.գ.թ.

 

Հովհաննես
Արեստակեսյան

կրտսեր գիտաշխատող,
կ․գ․թ․

harestakesyan@physiol.sci.am

Հարություն
Սարգսյան

կրտսեր գիտաշխատող

harutsarg1984@gmail.com

Վահան Գրիգորյան

կրտսեր գիտաշխատող