ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 
Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի անդամներ

 

Նինել
Իպեկչյան

Առաջ. գիտաշխատող,
կ.գ.դ.

Վալենտինա
Եգանովա

Ավագ գիտաշխատող,
բ.գ.թ.

Էլմիրա Ավետիսյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

Ալվինա
Խաչատրյան

Ավագ գիտաշխատող,
բ.գ.թ.

Անահիտ
Պետրոսյան

Ավագ գիտաշխատող,
կ.գ.թ.

Ռուբեն
Սարուխանյան

Ավագ ինժեներ

Նորա
Պողոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

/h3>

Իրինա
Ավետիսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Թամարա
Նիկողոսյան

Կրտսեր գիտաշխատող

Մարիաննա
Խաչիյան

Կրտսեր գիտաշխատող