ՀՀ ԳԱԱ Ակադ. Լ. Ա. Օրբելու անվան
Ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտ

 


"Կլինիկական և կիրառական տոքսինոլոգիայի արդիական հիմնախնդիրներ" երիտասարդական դպրոց


Ս. Թ. Հոկտեմբերի 17-20 ՀՀ ԳԱԱ Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում տեղի կունենա «Կլինիկական և կիրառական տոքսինոլոգիայի արդիական հիմնախնդիրներ» երիտասարդական դպրոցը:

Դպրոցում ընգրկված կլինեն ՀՀ հերպետոֆաունանում հանդիպվող իժերի դասին պատկանող և խիստ թունավոր Գյուրզայի (Macrovipera lebetina obtusa), Հայկական իժի (Montivipera raddei) թույները, որոնք ունեն ունիկալ և բարդ սպիտակուցային կառուցվածք: Ժամանակակից տոքսինոլոգիան սերտորեն շաղկապված է երկու ոլորտներիª սիճուկի և թույնի բաղադրիչներից որոշ կենսաբանական ակտիվ միացությունների արտադրության և կենսաբժշկական գիտություններում տեսական և փորձարարական հետազոտությունների հետ: Թույնի հետազոտումª բաղադրիչների անալիզ, կառուցվածքի եւ ազդեցության ուղիների հետազոտում, ներառյալ կենսաքիմիական, դեղագործական և իմունաբանական ասպեկտները և մոլեկուլյար կենսաբանությունը, նյարդային համակարգի ռեցեպտորների ուսումնասիրում, թույնի բաղադրիչների նույնացում, որոնց որոշ մասը կարող է թերապևտիկ նշանակություն ունենալ:

Դպրոցում կքննարկվեն նաև թեմաներ նյարդաֆիզիոլոգիայի տարբեր բնագավառներից (նյարդային համակարգի ֆունկցիա և դիսֆունկցիա, նյարդաներզատական փոխհարաբերություններ, մարդու հոգեֆիզիոլոգիա, նյարդաքիմիա, նեյրոդեգեներատիվ հիվանդություններ, ֆիզիոլոգիական համակարգերի և պրոցեսների ձևավորում, նյարդապաշտպան հատկություն, հիշողության ձևավորում և արտահայտում, նեյրոնային պլաստիկության նոր մեխանիզմներ, նյարդային համակարգի մաթեմատիկական մոդելավորում, նեյրոգենեզ և նեյրոհոգեկան հիվադություններ, էներգիայի նյութափոխանակություն, սինապտիկ ֆունկցիա և նեյրոնային դրդունակություն), որը հնարավորություն կտա մասնակցելու տարբեր մասնագիտացում ունեցող երիտասարդ կենսաբանների:


Հրավիրված դասախոսներ


 • Sarvazyan N.A. - JW University, USA
 • Enikolopov G.N - Cold Spring Harbor Laboratory, USA
 • Bagdasarian K. - Weizmann Institute of Science, Israel
 • Анохин К.В. - НИЦ «Курчатовский институт», МГУ им. Ломоносова
 • Балабан П.М. -Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
 • Фирсов М.Л. -Институт эволюционной физиологии и биохимии им. Н.М. Сеченова РАН
 • Филаретова Л.П. -Институт физиологии им. И.Павлова
 • Скарлато С.О. - Институт цитологии РАН
 • Островский Михаил Аркадьевич - Институте биохимической физики имени Н. М. Эмануэля
 • Красавин Евгений Александрович – ОИЯИ
 • Базян Ара Саакович - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН

Կազմ. Կոմիտե


 • Հարություն Հրաչիկի Սարգսյան
 • Գայանե Կիրակոսյան
 • Նարինե Ղազարյան
 • Արսեն Քիշմիրյան
 • Լուսինե Գուլիկյան
 • Գևորգ Ղուկասյան
 • Վահան Գրիգորյան
 • Հովհաննես Արեստակեսյան
 • Արև Ավագյան
 • Կարեն Սիմոնյան